روش شناسی ارتباطات

این وبلاگ به حوزه تحقیق در ارتباطات وروشهای آن ومسایل جدید ارتباطی می پردارد

تحلیل روایت 2

در روایت گری معمولا به چند دسته عوامل برای شکل گیری ماجرا اشاره می شود:

- موضوع اصلی 

- زمان ومکان 

- مجموعه رویداد ها وتوالی آنها 

- احساسی که انتقال داده می شود

- شخصیتها 

-نحوه خاتمه بخشی ماجرا 

- نوع روایتگری وجایگاه راوی 

همین عوامل مبنای تحلیل های بعدی است .


      این نوع روایت بر ساختار روایی رمان ها و تئاتر کلاسیک قرن نوزده تکیه دارد،که در سه فعل متعارف ترتیب بندی شد.بنابراین،یکی از نکات اصلی برای تحلیل در اینجا ساختار روایت است که آغاز،میان و پایانی قابل شناسایی را در بر دارد.این مراحل همچنین می توانند افتتاح وگشایش،تضاد و کشاکش،و راه حل نامیده شوند.

Beginning آغاز

قهرمان داستان

شخصیت شرور وپست

پدیدار شدن مشکل

میانه

Middle

افزودن مشکل

جستجو و تلاش

و/یا جنگ و ستیز و نبرد

پایان

End

پیروزی

صلح و آرامش

موقعیت تغییر یافته

 

درروایت گری هر ماجرا از نقطه ای وقایع آغاز وپس از آن به اوج رسیده وبعد از آن خاتمه می یابد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 24 مرداد1391ساعت 6:8 بعد از ظهر  توسط دکتر سید رضا نقیب السادات   | 

دوستان سلام

فرصت دوباره ای دست داد تا باهم صحبت کنیم.

ترم طولانی دوم (ترم بهاره )که خاتمه یافت ،فرصت بیشتری برای پاسخ به خواسته ها وانتظارات دوستان فراهم شد.من نیز فرصت را غنیمت شمرده واطلاعات مورد نیاز عزیزان دانشجو وپژوهشگران همکار را تا حدی تامین کردم .

تا امروز که با هم صحبت می کنیم ،4 کتاب آماده شده را برای ترم آتی به ناشر تحویل داده ام وامیدوارم که در ابتدای ترم جاری در اختیار علاقمندان قرار گیرد:

عناوین آماده شده :

1- راهنمای عملی طرحنامه نویسی در روش تحلیل محتوی 

2- راهنمای عملی آماده سازی طرح تحقیق در روش پیمایشی 

3- روشهای تحقیق در ارتباطات (جلد اول ) شامل روش پیمایشی ،روش تحلیل محتوی ،روش تمایز معنایی وروش کیو

4- روشهای تحقیق در ارتباطات (جلد دوم )شامل روش مصاحبه عمقی ،روش دلفی ،روش تحلیل گفتمان وروش تحلیل روایت

تلاش دیگری برای آماده سازی واژه نامه علوم ارتباطات وپژوهشهای رسانه ای انجام شده است که امیدوارم تا اواخر شهریور به ثمر بنشیند ودر اختیار علاقمندان قرار گیرد.

+ نوشته شده در  سه شنبه 24 مرداد1391ساعت 5:42 بعد از ظهر  توسط دکتر سید رضا نقیب السادات   | 

دوستانی که نظر دادند سلام

از محبت همگی شما خوبان ممنونم .اگر تشویق شماها نبود ؛شاید به فکر به روز کردن آن نمی افتادم .ازهمه تشکر می کنم وآرزوی سلامتی برای شما عزیزان دارم.:-)

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 بهمن1390ساعت 7:42 بعد از ظهر  توسط دکتر سید رضا نقیب السادات   | 

قابل توجه دوستان مقطع دکتری /درس روشهای پیشرفته تحلیل پیامهای ارتباطی

فعالیتهای پژوهشی کلاس که تاپایان ترم باید ارائه شود به شرح ذیل است:

فعالیتهای کلاسی :

 

1-     طراحی یک طرحنامه با یکی از روشهای مورد تاکید وتکمیل ملاحظات روش شناختی آن

2-     معرفی ونقد یک پژوهش خارجی با روش تحلیل محتوی (بر اساس مجموعه پیشنهادی در کلاس )وارائه کلاسی آن

3-     معرفی ونقد یک پژوهش داخلی با روش تحلیل گفتمان یا تحلیل روایت وارائه مکتوب آن

*کلیه فعالیتهای انجام شده به شکل مکتوب در پایان ترم ارائه می شود.

*مجموعه امتیاز کلاسی بر اساس نیمی از فعالیتهای عملی کلاسی ونیمی بر اساس آزمون پایانی ارزیابی خواهد شد.

+ نوشته شده در  شنبه 22 بهمن1390ساعت 10:28 بعد از ظهر  توسط دکتر سید رضا نقیب السادات   | 

قابل توجه دوستان مقطع دکتری /درس روشهای پیشرفته تحقیق

روشهای تحقیق پیشرفته برحسب نحوه گردآوری اطلاعات:

در طرح روشهای پیشرفته تحقیق پس از دوره مقدماتی که در بردارنده روشهای تحقیق پیمایشی ،روش تحقیق تحلیل محتوای توصیفی وروش تحقیق آزمایشیوروش مصاحبه عمقی بود؛به مباحث مرتبط با روشهای پیشرفته تحقیق در قالب روشهای تحلیل محتوای استنباطی ؛روش تحقیق تمایز معنایی ،روش تحقیق کیو وروش تحقیق سوات می پردازیم.

در این جایگاه به منظور برنامه ریزی فرایند آموزش ،به 2 شیوه نظری وعملی فعالیتها در کلاس دنبال می شود.

منابع درسی دوره تدارک دیده شده استوازنمونه های انجام شده در کشورهای دیگر بر اساس نوع دسترسی بهره خواهیم جست.

هر یک از دوستان متناسب با علایق خود به هر یک از روشها ،فعالیت معرفی ونقد یک پژوهش یا پایان نامه را در قالب روشهای پیشنهادی در یک جلسه بر عهده خواهند داشت.

در این دوره پروژه اصلی یک فعالیت مشارکتی جمعی در قالب یک مطالعه گروهی در حوزه روشهای پیشرفته تحقیق خواهد بود که مسئولیت هر یک از دوستان در این پژوهش متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

+ نوشته شده در  شنبه 22 بهمن1390ساعت 10:24 بعد از ظهر  توسط دکتر سید رضا نقیب السادات   | 

مطالب قدیمی‌تر